Tapu Nedir ?

Tapu Nedir ?

TAPU : Bir taşınmaz malın yüzölçümünü, numarasını, mahesini ve sahibini gösterir belgedir. Eski Türkçedeki kapuk sözcüğünden gelmiştir. Türk Medeni Kanunu Madde 1007'de: Tapu sicilinin tutulmasından doğan bütün zararlardan Devlet sorumludur. Devlet, zararın doğmasında kusuru bulunan görevlilere rücu eder.

Yazılım : Emlakkobi