Tapu İçin Gerekli Belgeler

Tapu İçin Gerekli Belgeler

Gayrimenkul alım satım işlemleri için gerekli belgeler ile birlikte tapu dairesine gidilmesi gerekiyor. Evrakların teslim edilmesi ve tapu masraflarının ödenmesi halinde tapu devir işlemleri gerçekleşiyor.

Tapuda alım satım evrakları, satışı gerçekleştirecek kimselerin alıcı ve satıcı olmasına göre değişkenlik gösteriyor. Ayrıca tüzel kişilerin tapu alım satım işlemleri için, gerçek kişilerden farklı olarak birtakım belgeler isteniyor. Peki, tapuda alım satım için gerekli evraklar nelerdir?

Tapuda satış için gerekli belgeler..

1. Satıcıdan tapuda satış için gerekli evraklar..

- Tapu aslı veya fotokopisi

- 1 Resim

- Nüfus Cüzdanı (T.C. Kimlik Numaralı) aslı ve 1 adet fotokopisi

- Vergi borcu yoktur yazısı (belediyeden) (belediye vergi borcu çıkaracak olursa, varsa geçmiş döneme ait ödendi makbuzları belediyeye ibraz edilmelidir.)

- Tapu işlemlerini emlakçı yapacaksa vekaletname (Emlakçı Adına)

 

 Alıcıdan tapuda satış için gerekli evraklar..

- 2 Resim

- Nüfus Cüzdanı (T.C. Kimlik Numaralı) aslı ve 1 adet fotokopisi

- T.C. Kimlik Numarası

- Tapu işlemlerini emlakçı yapacaksa vekaletname (Emlakçı Adına)Yazılım : Emlakkobi